Nahi Akshar Olakh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Nahi Akshar Olakh Kasa Jail Kalokh.

नाही अक्षर ओळख, कसा जाईल काळोख.
-स्मिता हळदणकर

Category: Adult Education Slogans (प्रौढ शिक्षण घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment