Cleanliness Slogans (स्वच्छता घोषवाक्य) in Marathi

हे खरे सांगितले आहे कि : “स्वच्छता असे जेथे, आरोग्य वसे तेथे.” स्वच्छता म्हणजे आपलं शरीर, मन आणि आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व गोष्टी स्वच्छ असणे. ही एक चांगली सवय आहे. त्याची सवय वयाच्या सुरुवाती पासून असायला हवी.

Maza Parisar Swachh Theven

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.21

Pudhil pidhi sathi changli den,
Maza Parisar Swachh Theven

पुढिल पिढीसाठी चागंलि देन
माझा परिसर स्वच्छ ठेवेन.
Maza Parisar Swachh Theven

Saf Safayi Karuya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.21

Saf Safayi Karuya, Bimari Hatvuya.

साफ सफाई करूया, बिमारी हटवूया.

Saf Safayi Karuya Bimari Hatvuya

Tags:

Sarv Rogavar Aushadh Ekch

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.60

Sarv Rogavar Aushadh Ekch, Gharat Safsafai Thevach.

सर्व रोगावर औषध एकच, घरात साफ सफाई ठेवाच.

Sarv Rogavar Aushadh Ekch Gharat Safsafai Thevach

Tags:

Theva Safsafai Gharat

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.19

Theva Safsafai Gharat, Hech Aushadh Sarv Rogat.

ठेवा साफसफाई घरात, हेच औषध सर्व रोगात.

Theva Safsafai Gharat, Hech Aushadh Sarv Rogat

Tags:

Nakhe Kappa Botachi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.62

Nakhe Kappa Botachi, Nahi Honar Vyadhi Potachi.

नखे कापा बोटाची, नाही होणार व्याधि पोटाची.

Tags:

Sunder Parisar Nirman Karu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.82

Kachara Kundicha Vapar Karu,
Sunder Parisar Nirman Karu.

कचरा कुंडिचा वापर करू,
सुंदर परिसर निर्माण करू.

Tags:

Swachh Sunder Parisar

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.60

Swachh Sunder Parisar,
Sauchkhadyacha Karuya Vapar.

स्वच्छ घर, सुंदर परिसर,
शोचखड्याचा करुया वापर.

Tags: