Environmental Slogans (पर्यावरण घोषवाक्य) in Marathi

पर्यावरणाची निगा राखणे हे सध्याच्या काळात अतिशय महत्वाचे आहे . कारण पर्यावरणाचा तोल जर ढासळला तर मानवी जीवन धोक्यात येईल

Zade Lava, Zade Jagvaa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.10

Zade Lava, Zade Jagvaa,
Paryavaran Che Rakshan Kara.

झाडे लावा , झाडे जगवा , पर्यावरणाचे रक्षण करा.

Zade Lava, Zade Jagvaa

Tags:

Jivanala Paryavarnas Anukul Kara

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.11

Jivanshailitil Badal Kara, Jivanala Paryavarnas Anukul Kara.

जीवनशैलीतील बदल करा, जीवनाला पर्यावरणास अनुकूल करा.

Jivanala Paryavarnas Anukul Kara

Tags:

Pariyavaran Vachavaniyasathi Paaul Uchala

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.89

Pariyavaran Vachavaniyasathi Paaul Uchala
Jivanala Pariyavarnas Anukul Banva.

पर्यावरण वाचविण्यासाठी पाउल उचला,
जीवनाला पर्यावरणास अनुकूल बनवा.

Pariyavaran Vachavaniyasathi Paaul Uchala

Tags:

Maza Parisar Swachh Theven

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.21

Pudhil pidhi sathi changli den,
Maza Parisar Swachh Theven

पुढिल पिढीसाठी चागंलि देन
माझा परिसर स्वच्छ ठेवेन.
Maza Parisar Swachh Theven

Paryavaranche Sarakshan Karuya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.00

Shala Madhun Ha Dhada Girvuya,
Paryavaranche Sarakshan Karuya.

शाळा मधून हा धडा गिरवूया, पर्यावरणाचे संरक्षण करूया.

Paryavaranche Sarakshan Karuya

Tags:

Paryavaranche Kara Sarakshan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.83

Paryavaranche Kara Sarakshan, Mulana Dya He Shikshan.

पर्यावरणचे करा संरक्षण, मुलांना द्या हे शिक्षण.

Paryavaranche Kara Sarakshan

Tags:

Rope Pradushake Kadhtil

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.55

Rope Vadhtil, Pradushake Kadhtil.

रोपे वाढतील, प्रदुषके काढतील.

Rope Vadhtil, Pradushake Kadhtil

Tags: