Pulse Polio Slogans (पल्स पोलियो घोषवाक्य) in Marathi

Desatil Pratyek Balakala Polioche Themb Dyayache Aahe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.50

Desache Bhavisya Apanga Hoṇyapasun Vachvayache Aahe,
Desatil Pratyek Balakala Polioche Themb Dyayache Aahe.

देशाचे भविष्य अपंग होण्यापासून वाचवायचे आहे,
देशातील प्रत्येक बालकाला पोलिओचे थेंब द्यायचे आहे.

Desatil Pratyek Balakala Polioche Themb Dyayache Aahe

Velevar Mulanna Polio Dose Dya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.50

Jara Tumhi Tumacya Mulanvara Prema Karata,
Tara Velevar Mulanna Polio Dose Dya.

जर तुम्ही तुमच्या मुलांवर प्रेम करता,
तर वेळेवर मुलांना पोलिओ डोस द्या.

Velevar Mulanna Polio Dose Dya

Tags:

Mulanna Polioche Dose Paja

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.00

Polioche Muḷapasun Uchaṭan Kara,
Mulanna Polioche Dose Paja.

पोलिओचे मुळापासून उच्चाटन करा,
मुलांना पोलिओचे डोस पाजा.

Mulanna Polioche Dose Paja

Tags:

Apalya Mulanna Polioche Dose Paja

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.00

Palak Hoṇyache Kartavya Par Paḍa,
Apalya Mulanna Polioche Dose Paja.

पालक होण्याचे कर्तव्य पार पाडा,
आपल्या मुलांना पोलिओचे डोस पाजा.

Apalya Mulanna Polioche Dose Paja

Tags:

0-5 Varshe Paryantachya Mulanna Polioche Themb Dya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0.00

Manatun Sarv Bhram Aṇi Bhiti Kadhun Taka,
0-5 Varshe Paryantachya Mulanna Polioche Themb Dya.

मनातून सर्व भ्रम आणि भीती काढून टाका,
0-5 वर्षे पर्यंतच्या मुलांना पोलिओचे थेंब द्या.

0 5 Varshe Paryantachya Mulanna Polioche Themb Dya

Tags:

Don Themb Karatat Mulanche Sanraksan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.00

Don Themb Karatat Mulanche Sanraksan,
Don Thembanni Sampurn Jivanache Sanraksan.

दोन थेंब करतात मुलांचे संरक्षण,
दोन थेंबांनी संपूर्ण जीवनाचे संरक्षण.

Don Themb Karatat Mulanche Sanrakṣaṇ

Tags:

Jevha Yei Puls Poliyo Dari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.40

Jevha Yei Puls Poliyo Dari, Tevha Aai- Vadilanchi Khari Jimmedari.

जेव्हा येई पल्स पोलियो दारी, तेव्हा आई-पालकांची खरी जिम्मेदारी.

Tags: