Marathi Bhasha Slogans (मराठी भाषा घोषवाक्य) in Marathi

मराठी ही इंडो-युरोपीय भाषाकुळातील एक भाषा आहे. भारतातील प्रमुख २२ भाषांपैकी मराठी एक आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा ह्या राज्यांची मराठी ही अधिकृत राजभाषा आहे.
जोपर्यंत गावागावामध्ये मराठी भाषा विविध बोलींमध्ये बोलली, लिहिली जाते, त्याद्वारे व्यवहार होतो तोपर्यंत तिला भीती नाही. आपल्या भाषेचा विकास करणे हे प्रत्येक मराठी माणसाचे कर्तव्य आहे.
मराठी भाषेच्या विकास आणि संवर्धनासाठी इथे ‘मराठी भाषा घोषवाक्य’ रूपाने प्रयत्न केला आहे. ह्या घोषवाक्याना सर्व लोकां पर्यंत पोह्चवूया व मराठी भाषेला चिरायू करण्यास आपला हाथभार लावूया.

Mazya Marathi Chi Bolu Kautuke

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.76

Mazya Marathi Chi Bolu Kautuke,
Godi Varnavi Tevdhi Thodich Tituke.

माझ्या मराठी ची बोलू कौतुके,
गोडी वर्णावी तेवढी थोडीच तितुके.

Tags:

Santanni Ghadavali Marathi Chi Kaya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.82

Abhangancha Rachuni Paya,
Santanni Ghadavali Marathi Chi Kaya.

अभंगांचा रचुनी पाया,
संतानी घडवली मराठी ची काया.

Marathi Che Aadyadev

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.33

Marathi Che Aadyadev, Dnyaneshwar, Tukaram, Namdev.

मराठी चे आद्यदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव.

Tags:

Marathi Paul Padte Pudhe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.36

Sahityacha Varsa Chalavnya Gade,
Marathi Paul Padte Pudhe

साहित्याचा वारसा चालवूया गडे,
मराठी पाऊल पडते पुढे.

Tags:

Marathi Bhasheshi Na Karavi Koni Barobari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 2.80

Ukhana Ghenyachi Gamat Khari,
Marathi Bhasheshi Na Karavi Koni Barobari.

उखाणा घेण्याची गम्मत खरी,
मराठी भाषेशी न करावी कोणी बरोबरी.

Tags:

Marathichya Uddharasathi Aamhi Katibaddh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.40

Bolave Shuddh, Aikave Shuddh,
Vachave Shuddh, Lihave Shuddh,
Marathichya Uddharasathi,
Kambar Kasuni Aamhi Katibaddh.

बोलावे शुद्ध, ऐकावे शुद्ध,
वाचावे शुद्ध, लिहावे शुद्ध,
मराठीच्या उद्धारासाठी,
कंबर कसुनी आम्ही कटिबद्ध.

Tags:

Marathi Chi Kimiyach Nyari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.15

Aapanch Aapanasi Tari,
Marathi Chi Kimiyach Nyari.

आपणच आपणासी तारी,
मराठीची किमिया न्यारी.

Tags: