Anti Smoking Slogan (धूम्रपान निषेध घोषवाक्य) in Marathi

Cigarette Soda

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Dhumrapanamule Napusaktecha Dhoka Vadhto,
Jage Vha! Cigarette Soda.

धुम्रपानामुळे नपुंसकत्वाचा धोका वाढतो.
जागे व्हा! सिगारेट सोडा.

Jage Vha Cigarette Soda

Dhumrapan Aapnas Hero Banvat Nahi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Dhumrapan Aapnas Hero Banvat Nahi,
Hi Vaeet Saway Aapnas Zero Banvat Aahe.

धूम्रपान आपणास हीरों बनवत नाही,
ही वाईट सवय आपणास जीरो बनवत आहे.

Dhumrapan Aapnas Hero Banvat Nahi Pan Zero Banvat Aahe

Tags:

Quit Smoking Marathi Slogan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.00

Twarit Thambva Dhumrpan,
Padrat Padel Jivandan.

त्वरीत थांबवा धुम्रपान,
पदरात पडेल जीवनाचे दान.

Twarit Thambva Dhumrpan Padrat Padel Jivandan

Tags:

Quit Smoking Marathi Slogan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Tumchya Kutumbala Tumhi Have Aahat,
Tyancha Vichar Kara, Cigarette Soda.

तुमच्या कुटुंबाला तुम्ही हवे आहात,
त्यांचा विचार करा सिगारेट सोडा.

Cigarette Soda

Tags:

Dhumrpan Sodanyacha Kara Nirdhar

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Sukhi Sansaracha Aata Ekach Vichar,
Dhumrpan Sodanyacha Kara Nirdhar.

सुखी संसाराचा आता एकच विचार,
धुम्रपान सोडण्याचा करा निर्धार.

Sukhi Sansaracha Aata Ekach Vichar Dhumrpan Sodanyacha Kara Nirdhar

Tags:

Cigarette Sodnar, Vyasanmukt Honar

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Aajpasun Ek Nishchay Karnar,
Cigarette Sodnar, Vyasanmukt Honar.

आजपासुन एक निश्चय करणार,
सिगारेट सोडणार, व्यसनमुक्त होणार.

Aajpasun Ek Nishchay Karnar Cigarette Sodnar, Vyasanmukt Honar

Tags:

Nahi Changla Dhumrapan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.67

Naka Thevu Mati Gahan,
Nahi Changla Dhumrapan.

नका ठेवू मति गहाण
नाही चांगला धुम्रपान.

Naka Thevu Mati Gahan Nahi Changla Dhumrapan