Organ Donation Slogans (अवयवदान घोषवाक्य) in Marathi

कोणत्याही दानापेक्षा अवयवदान हे पवित्र दान आहे. त्यासंदर्भातील कथित गैरसमज दूर करून प्रत्येकाने अवयवदानासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. आपण गेल्यावर आपले देता येण्यासारखे अवयव दान देऊन आपण काही व्यक्तींना जीवनदान देऊ शकलो तर त्यापेक्षा तर अधिक आनंदाचे असे काय असेल ?

Lagech Kara Avayavdaan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.17

Lagech Kara Avayavdaan Garjuche Hoil Maha Kalyan.

लगेच करा अवयवदान, गरजूचे होईल महा कल्याण.

Avayavdaan Diwas Marathi Slogan

Tags:

Mrutyu Nantar Suddha Madad Kara.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.00

Mrutyu Nantar Suddha Ekhadyas Madad Kara.

मृत्यूनंतर सुद्धा, एखाद्यास मदत करा.

Mrutyu Nantar Suddha Ekhadyas Madad Kara

Tags:

Avayavdaan Karun Taka

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Avayavdaan Karun Taka, Chukichi Kalpana Kadhun Taka.

अवयवदान करून टाका, चुकीची कल्पना काढून टाका.

Avayavdaan Karun Taka, Chukichi Kalpana Kadhun Taka

Tags:

Avayavdaanla Protsahan Dya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Avayavdaanla Protsahan Dya, Apghat Grastanche Jivan Vachva.

अवयवदानला प्रोत्साहन द्या, अपघात ग्रस्तांचे जीवन वाचवा.

Avayavdaan Marathi Slogan

Tags:

Avayavdaan Garjuna Vardan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.00

Avayavdaan Garjuna Vardan

अवयवदान, गरजूना वरदान.

Avayavdaan Garjuna Vardan

Tags:

Avayavdata Bana Aani Hero Vha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.50

Avayavdata Bana Aani Hero Vha.
Aayushya Ek Bhet Aahe Pudhe Pathava.
अवयव दाता बना आणि हीरो व्हा.
आयुष्य एक भेट आहे, नंतर पुढे पाठवा.
Avayavdata Bana Aani Hero Vha Aayushya Ek Bhet Aahe Pudhe Pathava

Tags:

Avayavache Dan Karun Aapan Jivant Rahu Shakta

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Fakta Aaplya Avayavache Dan Karun Aapan
Kayam Dusrya Rupane Jivant Rahu Shakta
फक्त आपल्या अवयवांचे दान करून आपण कायम
दुसऱ्या रूपाने जीवंत राहू शकता.
Fakta Aaplya Avayavache Dan Karun Aapan Jivant Rahu Shakta

Tags: