Raktdaan He Ek Farz Aahe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.67

रक्तदान हे एक फर्ज आहे,
हे आपल्या सर्वांचेच धर्म आहे.
Raktdaan He Ek Farz Aahe,
He Aaplya Sarvanchech Dharm Aahe.

Category: Blood Donation Slogans (रक्तदान घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment