Shikshanane Manushya Sakshar Hoto

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.86

Shikshanane Manushya Sakshar Hoto V Anubhava Ne To Shahana Hoto.

शिक्षणाने मनुष्य साक्षर होतो व अनुभवा ने तो शहाणा होतो.

Category: Education Slogans (साक्षरता घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment