Paryavaranche Sarakshan Karuya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.00

Shala Madhun Ha Dhada Girvuya,
Paryavaranche Sarakshan Karuya.

शाळा मधून हा धडा गिरवूया, पर्यावरणाचे संरक्षण करूया.

Paryavaranche Sarakshan Karuya

Category: Environmental Slogans (पर्यावरण घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment