Surakshit Kam Aaple Kartavya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.00

Surakshit Kam He Aaple Kartavya Aahe.
Surakshit Jivanashi Aapla Parivar Jodlela Aahe.

सुरक्षित काम करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
सुरक्षित जीवनाशी आपला परिवार जोडलेला आहे.

Category: Industrial Safety Slogans (औद्योगिक सुरक्षा घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment