Desatil Pratyek Balakala Polioche Themb Dyayache Aahe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.50

Desache Bhavisya Apanga Hoṇyapasun Vachvayache Aahe,
Desatil Pratyek Balakala Polioche Themb Dyayache Aahe.

देशाचे भविष्य अपंग होण्यापासून वाचवायचे आहे,
देशातील प्रत्येक बालकाला पोलिओचे थेंब द्यायचे आहे.

Desatil Pratyek Balakala Polioche Themb Dyayache Aahe

Category: Pulse Polio Slogans (पल्स पोलियो घोषवाक्य), Voter Campaign Slogans (मतदार मोहिम घोषवाक्य)

Leave a comment