Loksankhya Khup Vadhvali Aahe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0.00

Asch Nahi samasyani Lokancha Paravhav Kela Aahe,
Mulachya Havyasapoti Lokani Loksankhya Khup Vadhvali Aahe.

असच नाही समस्यांनी लोकांचा पराभव केला आहे.
मुलाच्या हव्यासापोटी लोकांनी लोकसंख्या खूप वाढवली आहे.

Loksankhya Khup Vadhvali Aahe

Category: Population Slogans (लोकसंख्या घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment