Pruthvi Kara Jatan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Pruthvi Kara Jatan, Tich Aapli Mata, Tich Aapla Vatan.

पृथ्वी करा जतन, तीच आपली माता, तीच आपला वतन.

Pruthvi Kara Jatan, Tich Aapli Mata, Tich Aapla Vatan

Category: Save Earth Slogans (पृथ्वी वाचवा घोषवाक्य)

Leave a comment