Pratyek Kshani Parishram Ghshvakya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Toch Yashshvi Hoto, Jo Pratyek Kshani Parishram Karto.

तोच यशस्वी होतो, जो प्रत्येक क्षणी परिश्रम करतो।

Toch Yashshvi Hoto

Category: Time Slogans (वेळ घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment