Tumchya Balasathi Aavashyak Aahet Goshti Char

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.67

Tumchya Balasathi Aavashyak Aahet Goshti Char
Mateche Dudh, Sakas Aahar, Lus Tochni v Changle Saskar.

तुमच्या बाळासाठी आवश्यक आहेत गोष्टी चार
मातेचे दूध, सकस आहार, लस टोचणी व चांगले संस्कार.

Category: Child Health Slogans (बालसंगोपन घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment