Shikshanachi Payari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.00

Nar Aso Va Naari; Chadha Shikshanachi Payari.

नर असो व नारी; चढा शिक्षणाची पायरी.

Category: Education Slogans (साक्षरता घोषवाक्य)

Tags:

More Slogans

    None Found

Leave a comment