Bhaji Palyach Ekach Mahtva

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 4.29

Bhaji Palyach Ekach Mahtva,
Swsta Milel Bharpoor Satva.
भाजीपाल्याचं एकच महत्व,
स्वसत मिळेल भरपूर सत्व.

Category: Food Slogans (खाद्य पदार्थ घोषवाक्य)

Tags:

More Slogans

    None Found

One Comment on “Bhaji Palyach Ekach Mahtva”

Pratiksha Bade says:

Shetatil fresh bajhya vr slogan

Leave a comment