Ganeshotsava Che Hirak Mohatsavi Varsh Slogans

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

गणेशोत्सवाचे हिरक महोत्सवी वर्ष
मंडळाचा गगनात मावेनासा हर्ष।

Ganeshotsava Che Hirak Mohatsavi Varsh Mandala Cha Gaganat Mavena Harsh.

Ganeshotsava Che Hirak Mohatsavi Varsh Mandala Cha Gaganat Mavena Harsh

गणेशोत्सवाचे हिरक महोत्सवी वर्ष आहे साठ
गणपती बाप्पा आमच्या पाठीशी आहे ठाम।

गणपती बाप्पा मोरया,
हिरक महोत्सवी वर्ष साजरे करु या।

इच्छा आकांक्षा ची व्हावी पूर्ती,
नमीतो हिरक महोत्सवी मंगलमूर्ती।

Category: Ganesh Utsav Slogans ( गणेशोत्सव घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment