Stri Sarv Kam Karnyas Aahe Saksham

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.58

स्त्री पुरुषां सारखी आहे भक्कम
स्त्री सर्व काम करण्यास आहे सक्षम.
Stri Purushan Sarkhi Aahe Bhakkam,
Stri Sarv Kam Karnyas Aahe Saksham.

Category: Gender Equality Slogans (स्त्री-पुरुष समानता घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment