Avayavache Dan Karun Aapan Jivant Rahu Shakta

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Fakta Aaplya Avayavache Dan Karun Aapan
Kayam Dusrya Rupane Jivant Rahu Shakta
फक्त आपल्या अवयवांचे दान करून आपण कायम
दुसऱ्या रूपाने जीवंत राहू शकता.
Fakta Aaplya Avayavache Dan Karun Aapan Jivant Rahu Shakta

Category: Organ Donation Slogans (अवयवदान घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment