Sarvasathi Vel Saman Aahe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5.00

Sarvasathi Vel Saman Aahe,
Ek Garib Tar Ek Mahan Aahe.

सर्वांसाठी वेळ समान आहे,
एक गरीब तर एक महान आहे।

Category: Time Slogans (वेळ घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment