Vahtook Sarakshan Aahe Mahatvache

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 3.56

Vahtook Sarakshan Aahe Atishay Mahatvache,
Hech Asel Rakshankarta Tumche.

वाहतूक संरक्षण आहे अतिशय महत्त्वाचे,
हेच असेल रक्षणकर्ता तुमचे.

Category: Road Safety Slogans (रस्ता सुरक्षा घोषवाक्य)

Tags:

2 Responses on “Vahtook Sarakshan Aahe Mahatvache”

Prasad Bhalchandra Karnik says:

जीव अति मोलाचा नको वाहन वेगाने चालवायचा
आणि मृत्यूला आमंत्रण देण्याचा

Prasad Bhalchandra Karnik says:

जीवन आपल्या हाती कशाला मृत्यूला आमंत्रण देई
म्हणून सांगतो वाहने हळू चालवा
आपले जीवन सुरक्षिक ठेवा

Leave a comment