Raktacha Themb Aahe Molyawan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0.00

Raktacha Themb Aahe Molyawan,
Yachi Asavi Sarvanna Jan, Mahnun Karave Raktdan.

रक्ताचा आहे थेब थेब मौल्यवान,
याची असावी सर्वाना जान म्हणूनचं करावे रक्तदान.

Raktacha Themb Aahe Molyawan

Category: Blood Donation Slogans (रक्तदान घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment