Loksankhya Niyojan Swikara

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0.00

Loksankhya Niyojan Swikara,
Pruthvila Aanandi Kara.

लोकसंख्या नियोजन स्वीकारा,
पृथ्वीला आनंदी करा।

Loksankhya Niyojan Swikara

Category: Population Slogans (लोकसंख्या घोषवाक्य)

Tags:

Leave a comment